Niedziela, 17 stycznia 2021. Imieniny Antoniego, Henryki, Mariana

Spotkanie z gwarą lubawską i konkurs plastyczny na Dni Lasu

2016-04-12 20:25:25 (ost. akt: 2016-04-12 20:37:09)

Autor zdjęcia: Stanisław R. Ulatowski

Już drugi raz Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego z Łakorza zaprasza do udziału w Festiwalu Gwary Lubawskiej, który zaplanowano na 1 maja w Łąkorzu.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni — młodzież, dzieci i dorośli gawędziarze, którzy językiem gwary lubawskiej opowiedzą legendę, wydarzenie bądź historię związaną z tradycją albo kulturą. Prezentacja może być indywidualna lub grupowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia jest na naszej stronie internetowej, Urzędu Gminy Biskupiec oraz stowarzyszenia www.wioskamlynarska.pl

II Festiwal Gwary Lubawskiej odbędzie się dnia 1 maja w Łąkorzu Początek o godz. 14 w Wiejskim Domu Kultury podczas obchodzonego Dnia Lasu.

Jakby równolegle organizowany jest konkurs plastyczny „Leśne wiosenne pejzaże”, skierowany jest do szkół podstawowych i gimnazjów. Tu organizatorami są Stowarzyszenie Ochrony przyrody i Dziedzictwa Kulturowego oraz Nadleśnictwo Jamy.

Prace plastyczne powinny być tematycznie związane z wiosennymi zmianami zachodzącymi w lesie. Należy je dostarczyć lub przesłać pocztą na adres stowarzyszenia lub redakcji „Gazety Nowomiejskiej” do dnia 25 kwietnia tego roku.

Patronat medialny nad festiwalem objęła Gazeta Nowomiejska i Głos Lubawski, podobnie jest z konkursem plastycznym. ul


II Festiwal Gwary Lubawskiej - Łąkorz 01 .05.2016r.

Pod patronatem wójta gminy Biskupiec. Patronat medialny „Gazeta Nowomiejska” i „Głos Lubawski”. Organizatorem II Festiwalu jest Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i dziedzictwa kulturowego w Łąkorzu, 13-334 Łąkorz 2

Wszelkie uwagi i zapytania należy kierować do Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu
e-mail- stowarzyszenieochrony@wp.pl kom. 509 980 320
Udział w Festiwalu oznacza akceptację załączonego Regulaminu.

Festiwal ma formę przeglądu.
Cele Festiwalu :
* nawiązanie do tradycji , przypomnienie oraz popularyzacja gwary lubawskiej
* kultywowanie, promocja ,ochrona dziedzictwa i bogactwa gwary lubawskiej , w tym jej znajomości użycia
* budowanie i wzmacnianie tożsamości regionalnej i lokalnej oraz promocja bogactwa kulturowego regionu
* udział w festiwalu jest dobrowolny
* koszty przejazdu pokrywają uczestnicy w własnym zakresie
* wersje elektroniczne załączników do regulaminu dostępne są na stronach.
…………………………………………………………………………………………………...

Eliminacje
1. W przeglądzie festiwalowym mogą wziąć udział młodzież -dzieci i dorośli gawędziarze którzy:
* językiem gwary lubawskiej opowiedzą legendę ,wydarzenie ,historię itp. związane z tradycją /kulturą regionu
* repertuar uczestnika stanowi jeden dowolny tekst, a czas prezentacji do 10 minut
* ocenie podlegać będą szczególnie dykcja ,interpretacja tekstu ,cechy typowe gwary lubawskiej
* tematyka tekstu dowolna zgodna z celami Festiwalu Gwary Lubawskiej
* Utwory mogą być wykonywane z nagłośnieniem lub bez
* Prezentacja może być indywidualna lub grupowa , grupy mogą liczyć maksymalnie do 10 osób

Przesłanie do dnia 25.04.2016 r. karty zgłoszenia (zgodę rodziców lub opiekuna osób niepełnoletnich ) oraz utwory - pocztą na adres Stowarzyszenia lub redakcji "Gazety Nowomiejskiej" lub e-milem.

O ostatecznej liczbie i zakwalifikowaniu uczestników do przeglądu festiwalowego
decyduje Organizator kierując się kolejnością numerów zgłoszenia i datą oraz troską o wysoki poziom i atrakcyjność Festiwalu. Zakwalifikowane podmioty będą powiadomione.
Podczas przeglądu każdy uczestnik będzie miał do 10 minut na prezentację.
Organizator i partnerzy zapewni uczestnikom przeglądu festiwalowego sprzęt i materiały w miarę posiadanych możliwości technicznych , logistycznych i finansowych. Uczestnicy przeglądu Festiwalowego otrzymają upominki i dyplomy.

Postanowienia końcowe
Administratorem danych osobowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem I I Festiwalu jest Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu.

* Przystąpienie do festiwalu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora i organizatora na potrzeby przygotowania ,organizacji i przeprowadzenia festiwalu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007r. O ochronie danych osobowych (dz. U.z 2002r.nr.101.poz.926 z późniejszymi zmianami).
* Poprzez przystąpienie do festiwalu oraz podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych [imię ,nazwisko, nazwa ,miejscowość zamieszkania, siedziba] związanej z festiwalem.
* Dane osobowe podawane są przez uczestników festiwalu dobrowolnie .Uczestnicy mają prawo do wglądu do nich oraz ich poprawianie.
* Organizator nie zwraca nadesłanych utworów i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji wybranych utworów , imiona i nazwiska lub nazwę podmiotu oraz fotografii z imprezy festiwalowej.
* Komisja II Festiwalu Gwary Lubawskiej powołana przez organizatora oceni występujących uczestników, a decyzja jest ostateczna.
* Organizator może zmienić termin festiwalu lub go odwołać.

Regulamin Konkursu plastycznego
‘’ Leśne wiosenne pejzaże ‘’

Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych i gimnazjów. Organizator Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Łakorz oraz Nadleśnictwo Jamy.
Celem konkursu jest :
* rozwinięcie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej pięknem Lasu,
* wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży naszą otaczającą nas przyrodą,
* prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej Tematyką konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wiosennymi zmianami zachodzącymi w lesie.
Prace prosimy dostarczyć na adres Stowarzyszenia lub do redakcji Gazety Nowomiejskiej do dnia 25 kwietnia 2016 r.
Technika: rysunek, malarstwo, grafika, format; A3. Zgłaszane prace będą oceniane w dwóch kategoriach : I - szkoły podstawowe oraz II- gimnazja.
Temat przewodni dla wszystkich prac ‘’ Leśne wiosenne pejzaże ‘’ Konkurs zorganizowany jest w ramach – Dnia Lasu, a odbędzie się 1 maja 2016 roku w Łąkorzu. Prace plastyczne należy dostarczyć lub przesłać na adres stowarzyszenia lub redakcji "Gazety Nowomiejskiej".
Pracę należy czytelnie podpisać na odwrocie ( imię i nazwisko , klasa , nazwa szkoły lub placówki , adres oraz numer telefonu do nauczyciela lub opiekuna , dołączyć kartę zgłoszenia .
Zgłoszone prace powinny być nieuszkodzone , jury podczas oceny będzie brała pod uwagę: pomysłowość i samodzielność, spójność z tematem konkursu, dobór środków wyrazu i estetykę.
Podczas oceny wyłonione będą trzy miejsca i wyróżnienie szkoły podstawowe i i oddzielnie gimnazja.
Ogłoszenie wyników i wręczenia nagród- 1 maja 2016r. podczas Dnia Lasu w WDK Łąkorz o godz.13. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dostarczone prace na konkurs oceniane będą przez Jury powołane przez organizatorów, a decyzja Jury jest ostateczna.
Uczestnikom nie przysługuje prawo odwołań. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Prace plastyczne przechodzą na własność organizatorów.


Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages