Sobota, 11 lipca 2020. Imieniny Benedykta, Kariny, Olgi

Masz problem z zagospodarowaniem odpadów z inwestycji? Przeczytaj ten tekst

2017-07-10 17:26:40 (ost. akt: 2018-10-04 14:12:20)
Niebezpieczne skarpy uformowane w sąsiedztwie koryt rzek: Sandeli w Lubawie oraz Elszki w Targowisku Dolnym

Niebezpieczne skarpy uformowane w sąsiedztwie koryt rzek: Sandeli w Lubawie oraz Elszki w Targowisku Dolnym

Autor zdjęcia: Archiwum redakcji

W odpowiedzi na pojawiające się zapytania mieszkańców miasta i gminy Lubawa, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie przedstawia regulacje prawne związane z odpowiednim zagospodarowaniem mas ziemnych (gleby i ziemi) pochodzących z inwestycji budowlanych, które w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach, traktowane są jako odpady.

Kiedy nie musimy stosować ustawy?
Przepisów ustawy nie stosuje się jedynie w przypadku niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. W praktyce oznacza to, że gleba i ziemia staje się odpadem w momencie kiedy zostanie wywieziona poza teren inwestycji, z którego została wydobyta.

Jak zgodnie z prawem zagospodarować glebę i ziemię z inwestycji?
Na podstawie art. 27 ust. 9 ustawy o odpadach, posiadacz gleby i ziemi pochodzącej z inwestycji, może przekazać ją osobie fizycznej niebędącej przedsiębiorcą, do wykorzystania na potrzeby własne związane z utwardzaniem powierzchni terenu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia wynosi 200 kg na każdy metr kwadratowy utwardzanej powierzchni (warstwa ok. 10-15 cm).
Należy także pamiętać, że zachowane powinny być przy tym przepisy odrębne, w szczególności prawa wodnego (m.in. niezakłócanie stosunków wodnych) oraz prawa budowlanego.
Przedsiębiorca posiadający odpady w postaci gleby i ziemi pochodzącej z inwestycji może również przekazać je podmiotowi posiadającemu zezwolenia na ich zagospodarowanie lub uzyskać stosowne zezwolenia, np. na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych (w tym wyrobisk lub zapadlisk). Organem właściwym do wydania zezwolenia jest starosta lub marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce przetwarzania odpadów.

Burmistrz (lub wójt) nakazuje usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
W przypadku nielegalnego składowania lub magazynowania gleby i ziemi będącej odpadem, posiadacz tych odpadów jest obowiązany do niezwłocznego ich usunięcia. Jeżeli tego nie uczyni, wójt/burmistrz w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W decyzji powinny być określone m. in. rodzaj odpadów oraz termin i sposób ich usunięcia. Jeżeli posiadacz odpadów nie jest właścicielem nieruchomości, z której zobowiązany jest usunąć odpady, władający powierzchnią ziemi jest zobowiązany umożliwić posiadaczowi odpadów ich usunięcie z tej nieruchomości.

Liczne zgłoszenia na terenie gminy i miasta Lubawa
W ostatnich tygodniach mieszkańcy gminy i miasta Lubawa alarmowali o masowym wywożeniu mas ziemi na teren nieruchomości położonych m. in. w miejscowościach Byszwałd, Sampława, Targowisko czy w mieście Lubawa przy ulicy Wyzwolenia. W większości przypadków tereny sąsiadowały z korytami rzek (Sandeli i Elszki), zaś w Lubawie dodatkowo teren, na którym hałdy zeskładowanych odpadów (gleby i ziemi) sięgają kilku metrów, stanowi korytarz ekologiczny zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubawa. Przewożone odpady pochodziły z placu budowy jednej z lubawskich firm. Z uzyskanych informacji wynika, że Wójt Gminy Lubawa prowadzi postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.

Burmistrz Miasta Lubawa natomiast, po interwencji Kierownika Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Oddział Rejonowy w Ostródzie (zarządcy rzeki Sandeli), wstępnie bada sprawę pod kątem zakłócania stosunków wodnych na podstawie ustawy Prawo wodne. Prawdopodobnie właśnie przy ul. Wyzwolenia w Lubawie zeskładowano największą ilość gleby i ziemi, stanowiących odpady z inwestycji.
Do sprawy będziemy wracać…Źródło: „Życie Powiatu Iławskiego”


Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (4) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentowanie wyłączone

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Karol #2422823 | 109.95.*.* 21 sty 2018 12:33

  Jo, ale problem, paranoja, trzęsienie ziemi zara będzie :) zapomniał wół jak cielęciem był, kładł asfalt na oś królewskim w Lubawie..............jak gimnazjum budowali to nikomu nie przeszkadzało,

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. Zbyszek ewertowski #2420322 | 83.9.*.* 17 sty 2018 22:53

  Ja mam na gs lubawa garaż wystarczylo 15min muzyki i już była policja panu wszystko przwszkadza co za zgred masakra!!!

  Ocena komentarza: poniżej poziomu (-1) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

  1. xxx #2329588 | 37.47.*.* 17 wrz 2017 05:27

   wystarczy śmierdziawke wpuścić w rury i po problemie. odezwał się zbawca Lubawy.A uczestniczył Pan w sprzedaży cegiełek na budowę szpitala w Lubawie ?. Gdzie jest zebrana kasa?. cegiełka kosztowała 500 starych złotych.Tak Pan walczy o Nasze miasto ?

   Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

  Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages